Brieven regering

Zoekresultaten (135)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, TK

Brieven regering

Afschriften van Koninklijke Besluiten houdende ontslag oud-bewindslieden, benoeming bewindslieden van het kabinet Schoof, departementale herindelingen en vervangingsregeling

Afschriften van Koninklijke Besluiten houdende ontslag oud-bewindslieden, benoeming bewindslieden van het kabinet Schoof, departementale herindelingen en vervangingsregeling. KABINET MINISTER-PRESIDENT DATUM 3 JULI 2024 ONZE REFERENTIE 4408323 KABINET MINISTER-PRESIDENT DATUM 3 JULI 2024 ONZE REFERENTIE 4408323 Pagina...

2024D28159

Brieven regering

Aanbieding van een afschrift van de relevante stukken die tijdens de verkennings-, informatie- en formatiewerkzaamheden ter tafel zijn geweest en een afschrift van de aan de verkenners, informateurs en formateur toegezonden brieven, nota’s en adviezen

Aanbieding van een afschrift van de relevante stukken die tijdens de verkennings-, informatie- en formatiewerkzaamheden ter tafel zijn geweest en een afschrift van de aan de verkenners, informateurs en formateur toegezonden brieven, nota’s en adviezen. 36471...

2024D27943

Brieven regering

Afschrift van de brief aan Z.M. de Koning inzake het ontslag van de minister-president en alle ministers en staatssecretarissen

Afschrift van de brief aan Z.M. de Koning inzake het ontslag van de minister-president en alle ministers en staatssecretarissen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 392 Kabinetscrisis 2023 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT...

2023D32130

Brieven regering

Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid en Conceptregeling inzake de Subsidiemodule BMKB

Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid en Conceptregeling inzake de Subsidiemodule BMKB. 2023D18151 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 april 2023 Hierbij bied ik u aan de conceptregeling, houdende wijziging van de Regeling...

2023D18151

Brieven regering

Brieven regering

Openbaarmaking beslisnota's bij de vragen van het lid Maatoug over de reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen

Openbaarmaking beslisnota's bij de vragen van het lid Maatoug over de reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen. Openbaarmaking beslisnota's bij de Kamervragen van het lid Maatoug (GroenLinks) over "Reactie op brief...

2023D12315

Brieven regering

Nazending beslisnota's bij antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de LSI (Landelijke Stuurgroep Interventieteams) en vele tot nu toe onuitgevoerde toezeggingen over privacy, risicoscores van heel veel burgers, onuitgevoerd onderzoek, niet opgezet toezicht en advies en (mogelijke) schending van de AVG

Nazending beslisnota's bij antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de LSI (Landelijke Stuurgroep Interventieteams) en vele tot nu toe onuitgevoerde toezeggingen over privacy, risicoscores van heel veel burgers, onuitgevoerd onderzoek, niet opgezet toezicht en...

2022D55569

Brieven regering

Reactie op de brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer over de informatiepositie van de Tweede Kamer

Reactie op de brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer over de informatiepositie van de Tweede Kamer. 28 362 Reikwijdte van artikel 68 Grondwet Nr. 65 Brief van de minister-president, minister van Algemene Zaken, Aan...

2022D50405

Brieven regering

Zienswijze aanklacht Kamerleden tegen het kabinet

Zienswijze aanklacht Kamerleden tegen het kabinet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 209 Verzoek tot het in overweging nemen van een onderzoek naar een aanklacht Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE...

2022D39716

Brieven regering

Nazending beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bericht dat heel Schiphol sinds 2008 onrechtmatig in bedrijf is

Nazending beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bericht dat heel Schiphol sinds 2008 onrechtmatig in bedrijf is. Nazending Op 30 september jl. heb ik u de antwoorden doen toekomen op...

2022D39585

Brieven regering

Afwezigheid van de minister voor Klimaat en Energie bij de Algemene Politieke Beschouwingen

Afwezigheid van de minister voor Klimaat en Energie bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 augustus 2022 In verband met mijn aanwezigheid bij het Global Clean...

2022D33384

Brieven regering

Reactie op het verzoek om uitleg te geven over de gang van zaken over de toezending van de brief met enkele bijlagen met betrekking tot de Fraudesignaleringvoorziening

Reactie op het verzoek om uitleg te geven over de gang van zaken over de toezending van de brief met enkele bijlagen met betrekking tot de Fraudesignaleringvoorziening. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2022D24238

Brieven regering

Nationaal Isolatieprogramma

Nationaal Isolatieprogramma. ongeveer 250.000 huurwoningen.8 De ambitie om 1 miljoen huurwoningen naar de isolatiestandaard te brengen, ligt dus fors hoger. Deze ambitie beslaat de hele huursector en sluit aan bij de afspraken uit het Coalitieakkoord. Over...

2022D13121

Brieven regering

Reactie op de vragen van het lid Omtzigt, gesteld tijdens de mondelinge vragen van het Leijten over het bericht ‘Ministeries doen gemiddeld drie keer langer dan toegestaan over WOB-verzoek’ (Nos.nl, 28 januari 2022)

Reactie op de vragen van het lid Omtzigt, gesteld tijdens de mondelinge vragen van het Leijten over het bericht ‘Ministeries doen gemiddeld drie keer langer dan toegestaan over WOB-verzoek’ (Nos.nl, 28 januari 2022). Tweede Kamer der...

2022D11537

Brieven regering

Afschriften van Koninklijke Besluiten houdende ontslag oud-bewindslieden, het niet verlenen van ontslag aan dhr. Rutte en vier ministers, benoeming bewindslieden van het kabinet Rutte IV, departementale herindelingen en vervangingsregeling

Afschriften van Koninklijke Besluiten houdende ontslag oud-bewindslieden, het niet verlenen van ontslag aan dhr. Rutte en vier ministers, benoeming bewindslieden van het kabinet Rutte IV, departementale herindelingen en vervangingsregeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022...

2022D00947