Brieven regering

Zoekresultaten (333)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Brieven regering

Aanpak risicojongeren

Aanpak risicojongeren. kst-31268-37 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 31 268 Jaarnota Integratiebeleid 2007–2011 Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van...

2010D36863

Brieven regering

Uitstel beantwoording vragen van de commissie WWI inzake short stay

Uitstel beantwoording vragen van de commissie WWI inzake short stay. kst-29453-169 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 29 453 Woningcorporaties Nr. 169 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN...

2010D35974

Brieven regering

Reactie op de verzoeken van de commissie WWI inzake de onderzoeken naar kindermishandeling in de sociale leefomgeving en de pedagogische kwaliteit van moskeeonderwijs

Reactie op de verzoeken van de commissie WWI inzake de onderzoeken naar kindermishandeling in de sociale leefomgeving en de pedagogische kwaliteit van moskeeonderwijs. kst-31015-51 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2010D35975

Brieven regering

Handreiking “Aanpak problematische jeugdgroepen - handreiking voor gemeenten” en informatie over een aantal andere initiatieven inzake lokale projecten op het gebied van veiligheid

Handreiking “Aanpak problematische jeugdgroepen - handreiking voor gemeenten” en informatie over een aantal andere initiatieven inzake lokale projecten op het gebied van veiligheid. kst-28684-285 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2010D34544

Brieven regering

Aanpak risicojongeren

Aanpak risicojongeren. kst-31268-36 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 268 Jaarnota Integratiebeleid 2007–2011 Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van...

2010D33461

Brieven regering

Uitstel reactie op advies VROM-Raad over Duurzame verstedelijking, afstel reactie op advies VROM-Raad over Publieke Ruimte

Uitstel reactie op advies VROM-Raad over Duurzame verstedelijking, afstel reactie op advies VROM-Raad over Publieke Ruimte. kst-31500-24 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 500 Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid...

2010D33451

Brieven regering

Hogere hypotheek in te zetten voor energiebesparende maatregelen

Hogere hypotheek in te zetten voor energiebesparende maatregelen. kst-30196-111 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 111 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN...

2010D32915

Brieven regering

Beantwoording vragen Karabulut en Cörüz n.a.v. het spoeddebat "Gouda koopt tuig af" en toezending KLPD rapport

Beantwoording vragen Karabulut en Cörüz n.a.v. het spoeddebat "Gouda koopt tuig af" en toezending KLPD rapport. kst-31268-35 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 268 Jaarnota Integratiebeleid 2007–2011 Nr...

2010D31923

Brieven regering

Voortgangsbrief aanpak risicogroepen

Voortgangsbrief aanpak risicogroepen. Opvoeding en preventie (2.2), Aanpak straat en wijk (2.3), Bevoegdheden gemeenten en justitiële inzet (2.4) en Onderwijs- en arbeidstoeleiding (2.5). Het merendeel van deze maatregelen is generiek van aard, dat wil zeggen dat...

2010D29463

Brieven regering

Plan van Aanpak huisvesting en inburgering van arbeidsmigranten uit Midden-en Oost- Europa

Plan van Aanpak huisvesting en inburgering van arbeidsmigranten uit Midden-en Oost- Europa. kst-29407-106 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten...

2010D26988

Brieven regering

Stand van zaken extern toezicht op corporaties (SGBB en Rentree)

Stand van zaken extern toezicht op corporaties (SGBB en Rentree). kst-29453-164 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 453 Woningcorporaties Nr. 164 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN...

2010D26750

Brieven regering

Voortgang expertteam Particulier Opdrachtgeverschap

Voortgang expertteam Particulier Opdrachtgeverschap. kst-27562-56 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 27 562 Verstedelijkingsbeleid tot 2010 Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de...

2010D26925

Brieven regering

Nadere informatie over het staatssteundossier woningcorporaties

Nadere informatie over het staatssteundossier woningcorporaties. zonder een zelfstandig huurcontract die worden toegewezen via de AWBZ. Waar het gaat om eenheden met een zelfstandig huurcontract (bijvoorbeeld aanleunwoningen) is de huurgrens van € 648,– wel bepalend voor...

2010D25988

Brieven regering

Budget 40+ wijken, 2e tranche

Budget 40+ wijken, 2e tranche. kst-30995-79 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 30 995 Aanpak Wijken Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de...

2010D24719

Brieven regering

Verhaal schade Schipholcellenbrand op aannemer

Verhaal schade Schipholcellenbrand op aannemer. kst-24587-390 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 390 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de...

2010D24489