Brieven regering

Zoekresultaten (184)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Brieven regering

Eerste informatie van de commissie-Samson over seksueel misbruik van kinderen die van overheidswege vanaf 1945 in instellingen en pleeggezinnen zijn geplaatst

Eerste informatie van de commissie-Samson over seksueel misbruik van kinderen die van overheidswege vanaf 1945 in instellingen en pleeggezinnen zijn geplaatst. kst-32500-VI-5 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32...

2010D38676

Brieven regering

Rapport Inspectie jeugdzorg Hoenderloo groep, locatie de Kop van Deelen

Rapport Inspectie jeugdzorg Hoenderloo groep, locatie de Kop van Deelen. de hertoets bij de Hoenderloo Groep, locatie de Kop van Deelen. In de eerste stap van het stapsgewijze toezicht toetst de Inspectie in hoeverre de instelling...

2010D33189

Brieven regering

Rapporten Inspectie jeugdzorg Transferium en Horizon Besloten groep

Rapporten Inspectie jeugdzorg Transferium en Horizon Besloten groep. de entreetoets bij Transferium en de hertoets bij Horizon, afdeling besloten groepen (13min groep). In de eerste stap van het stapsgewijze toezicht toetst de Inspectie in hoeverre de...

2010D31800

Brieven regering

Uitvoering motie Langkamp (23123 XVII, nr.9) inzake een plan van aanpak voor slachtoffers van pooierboys

Uitvoering motie Langkamp (23123 XVII, nr.9) inzake een plan van aanpak voor slachtoffers van pooierboys. kst-32123-XVII-27 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 123 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat...

2010D31805

Brieven regering

Klachtbehandeling jeugdzorg

Klachtbehandeling jeugdzorg. kst-31839-67 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 839 Jeugdzorg Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2010D31797

Brieven regering

Commissie onderzoek seksueel misbruik minderjarigen

Commissie onderzoek seksueel misbruik minderjarigen. de tijdsperiode hanteert de commissie een zelfde tijdsvak als de commissie-Deetman. Het onderzoek begint in 1945 met een schets van de instellingen uit de tijd van de Voogdijraad. Het onderzoek loopt...

2010D29960

Brieven regering

Toezeggingen verzamel AO Jeugdzorg d.d. 11 mei 2010 (veiligheid bij screening en begeleiding van pleegouders, toegang van de gezinsvoogdijwerker tot kinderen in een pleeggezin, toezicht van de Inspectie jeugdzorg op de pleegzorg, GZ-psychologen in de jeugdzorg en de wachtlijstcijfers van de provincie Zuid-Holland)

Toezeggingen verzamel AO Jeugdzorg d.d. 11 mei 2010 (veiligheid bij screening en begeleiding van pleegouders, toegang van de gezinsvoogdijwerker tot kinderen in een pleeggezin, toezicht van de Inspectie jeugdzorg op de pleegzorg, GZ-psychologen in de jeugdzorg...

2010D29563

Brieven regering

Reactie op de brief over gemaakte fouten door Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reactie op de brief over gemaakte fouten door Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juli 2010 In antwoord op uw brief van 31 maart 2010 waarin u...

2010D29131

Brieven regering

Voortgangsrapportage over het programma Samenwerken voor de jeugd

Voortgangsrapportage over het programma Samenwerken voor de jeugd. de wijze waarop één zorgcoördinator voor een gezin wordt aangesteld indien een situatie daarom vraagt. De zorgcoördinator zal veelal één van de hulpverleners zijn die al bij het...

2010D23282

Brieven regering

Inventarisatie van het buitenlands zorgaanbod

Inventarisatie van het buitenlands zorgaanbod. de relatie van de Nederlandse zorgaanbieder tot de instelling in het buitenland is het beeld als volgt: – Negen projecten vallen rechtstreeks onder het beheer van de Nederlandse instelling of zijn...

2010D21844

Brieven regering

Reactie op brief heer T. inzake werkwijze crisisdienst jeugdzorg Gouda en Verzoek reactie op rapport “Komt een kind bij de buurvrouw, een onderzoek naar de knelpunten in de keten pleegzorgvergoeding bij netwerkpleegzorg” van de Nationale ombudsman

Reactie op brief heer T. inzake werkwijze crisisdienst jeugdzorg Gouda en Verzoek reactie op rapport “Komt een kind bij de buurvrouw, een onderzoek naar de knelpunten in de keten pleegzorgvergoeding bij netwerkpleegzorg” van de Nationale ombudsman...

2010D21792

Brieven regering

Rapporten Inspectie Jeugdzorg over Almata, Icarus en Avenier, locatie Prisma, Hand in Hand

Rapporten Inspectie Jeugdzorg over Almata, Icarus en Avenier, locatie Prisma, Hand in Hand. het toezicht bij Almata, locatie Den Dolder en de hertoetsen van Icarus en Avenier, locatie Prisma, afdeling Hand in Hand. In de eerste...

2010D21767

Brieven regering

Stand van zaken advies Gezondheidsraad

Stand van zaken advies Gezondheidsraad. hier mijn toezegging van 17 juni 2009 de Gezondheidsraad te vragen mij te adviseren over de behoefte aan psychiatrische zorg en traumazorg bij slachtoffers van kindermishandeling en het ter beschikking staande...

2010D21108

Brieven regering

Antwoord op de vraag van het lid Arib gesteld werd tijdens het mondelinge vragenuur op 9 maart 2010 inzake de datum waarop de bepalingen in de Wet op de lijkbezorging

Antwoord op de vraag van het lid Arib gesteld werd tijdens het mondelinge vragenuur op 9 maart 2010 inzake de datum waarop de bepalingen in de Wet op de lijkbezorging. kst-30696-33 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage...

2010D21102

Brieven regering

Onderzoek seksueel misbruik van onder toezicht gestelde minderjarigen

Onderzoek seksueel misbruik van onder toezicht gestelde minderjarigen. kst-32123-VI-101 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 123 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor...

2010D20868