Brieven regering

Brieven regering

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 2 oktober jl. over het (bijzondere) 1F-beleid met betrekking tot onderofficieren en officieren van de veiligheidsdiensten van het communistische regime in Afghanistan, de KhAD/WAD

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 2 oktober jl. over het (bijzondere) 1F-beleid met betrekking tot onderofficieren en officieren van de veiligheidsdiensten van het communistische regime in Afghanistan, de KhAD/WAD. kst-19637-1589...

2012D40053

Brieven regering

Reactie n.a.v. de uitzending van het NOS journaal over vermeende misstanden rondom de uitzettingen naar Guinee

Reactie n.a.v. de uitzending van het NOS journaal over vermeende misstanden rondom de uitzettingen naar Guinee. kst-19637-1579 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1579 BRIEF...

2012D36925

Brieven regering

Gedwongen uitzettingen minderjarige asielkinderen gedurende de onderhandelingen

Gedwongen uitzettingen minderjarige asielkinderen gedurende de onderhandelingen. kst-19637-1577 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1577 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan...

2012D34981

Brieven regering

Arrest van de Hoge Raad inzake verlening van onderdak aan uitgeprocedeerde minderjarige kinderen

Arrest van de Hoge Raad inzake verlening van onderdak aan uitgeprocedeerde minderjarige kinderen. kst-19637-1576 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1576 BRIEF VAN DE MINISTER...

2012D34892

Brieven regering

Visumverlening in Caribisch Nederland

Visumverlening in Caribisch Nederland. (Schengen-)visa in de Caribische Koninkrijksdelen zijn op basis van financiële en praktische overwegingen dan ook niet gewijzigd. Dat wil overigens niet zeggen dat er per 10 oktober 2010 geen verbetering is gerealiseerd...

2012D33801

Brieven regering

Afschrift van de brief aan de Vereniging van Groninger Gemeenten inzake de huisvesting van statushouders

Afschrift van de brief aan de Vereniging van Groninger Gemeenten inzake de huisvesting van statushouders. nds-tk-2012D30593 2012D30593 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2012 Hierbij bied ik u, conform...

2012D30593

Brieven regering

Afschrift van de antwoordbrief aan VluchtelingenWerk Nederland inzake het kabinetsbeleid ten aanzien van Somalië

Afschrift van de antwoordbrief aan VluchtelingenWerk Nederland inzake het kabinetsbeleid ten aanzien van Somalië. nds-tk-2012D30554 2012D30554 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2012 Bijgaand stuur ik u, op uw...

2012D30554

Brieven regering

Afschrift van de brief aan de gemeente Dalfsen inzake de huisvesting van statushouders

Afschrift van de brief aan de gemeente Dalfsen inzake de huisvesting van statushouders. nds-tk-2012D30508 2012D30508 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2012 Hierbij bied ik u, conform het verzoek...

2012D30508

Brieven regering

Bevindingen n.a.v. de reis van de minister naar Kenia om de Nederlandse wijze van toetsing bij hervestiging van vluchtelingen te kunnen beschouwen

Bevindingen n.a.v. de reis van de minister naar Kenia om de Nederlandse wijze van toetsing bij hervestiging van vluchtelingen te kunnen beschouwen. . Hervestiging moet uiteindelijk een echte oplossing bieden. Het bijwonen van de interviews en...

2012D30423

Brieven regering

Stand van zaken in de procedure van een Turkse moslimextremist

Stand van zaken in de procedure van een Turkse moslimextremist. kst-19637-1560 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1560 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE...

2012D30180

Brieven regering

Uitstel toezending informatie inzake de mogelijke rol van het regionaal service centrum (van de Rijksdienst Caribisch Nederland) bij de visumverlening in Caribisch Nederland

Uitstel toezending informatie inzake de mogelijke rol van het regionaal service centrum (van de Rijksdienst Caribisch Nederland) bij de visumverlening in Caribisch Nederland. kst-31568-112 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2012D30181

Brieven regering

Toezegging debat bijstandsuitkering allochtonen

Toezegging debat bijstandsuitkering allochtonen. kst-30545-114 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL...

2012D29083

Brieven regering

Reikwijdte Europees burgerschap in relatie tot gezinsmigratie (evaluatie regeling hoogopgeleiden)

Reikwijdte Europees burgerschap in relatie tot gezinsmigratie (evaluatie regeling hoogopgeleiden). , gelet op de afdelingsjurisprudentie, naar verwachting een beperkt aantal zaken per jaar waarin een verblijfsvergunning moet worden verleend aan het verzorgende gezinslid. Lopende zaken worden...

2012D29050

Brieven regering

Beleid ten aanzien van Iraakse lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT's)

Beleid ten aanzien van Iraakse lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT's). kst-19637-1552 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1552 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE...

2012D27869