Brieven regering

Zoekresultaten (115)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Algemene commissie Jeugdzorg

Brieven regering

Uitstel toezending Kabinetsreactie op het rapport van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman over ondertoezichtstellingen bij omgangsproblemen

Uitstel toezending Kabinetsreactie op het rapport van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman over ondertoezichtstellingen bij omgangsproblemen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 31 839 Jeugdzorg Nr. 260 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN...

2012D45340

Brieven regering

Bevindingen Inspectie Jeugdzorg bij Almata Ossendrecht

Bevindingen Inspectie Jeugdzorg bij Almata Ossendrecht. kst-31839-242 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 31 839 Jeugdzorg Nr. 242 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de...

2012D36594

Brieven regering

Afschrift reactie op de brief van de heer R.F.S. van H. inzake stand van zaken wetsvoorstel Verbetering positie pleegouders

Afschrift reactie op de brief van de heer R.F.S. van H. inzake stand van zaken wetsvoorstel Verbetering positie pleegouders. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 augustus 2012 De commissie Jeugdzorg...

2012D32647

Brieven regering

Uitstel beantwoording vragen van de commissie over de Stand van zaken jeugdzorgplus

Uitstel beantwoording vragen van de commissie over de Stand van zaken jeugdzorgplus. kst-31839-238 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 31 839 Jeugdzorg Nr. 238 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN...

2012D32398

Brieven regering

Uitstel beantwoording vragen van de commissie over budgettaire korting in de jeugdzorg

Uitstel beantwoording vragen van de commissie over budgettaire korting in de jeugdzorg. kst-31839-237 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 31 839 Jeugdzorg Nr. 237 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN...

2012D32386

Brieven regering

Afschrift van het antwoord op de brief van Pluryn over het budget landelijke functie Open Jeugdzorg 2013 en 2014

Afschrift van het antwoord op de brief van Pluryn over het budget landelijke functie Open Jeugdzorg 2013 en 2014. nds-tk-2012D31927 2012D31927 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 augustus 2012 Hierbij...

2012D31927

Brieven regering

Stand van zaken pilotprojecten campussen

Stand van zaken pilotprojecten campussen. kst-31839-221 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 31 839 Jeugdzorg Nr. 221 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter...

2012D28626

Brieven regering

Veiligheid in pleegzorg en in de brede zorg voor jeugd

Veiligheid in pleegzorg en in de brede zorg voor jeugd. kst-31839-218 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 31 839 Jeugdzorg Nr. 218 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN...

2012D27179

Brieven regering

Mogelijke kindermishandeling in particuliere zorginstelling De Loot te Nieuwleusen

Mogelijke kindermishandeling in particuliere zorginstelling De Loot te Nieuwleusen. een vermoeden van mishandeling door de voormalig pleegmoeder. De tweede aangifte dateert van half juni 2012 en is van mogelijk seksueel misbruik van een pupil van de...

2012D27302

Brieven regering

Eindrapport van de Werkgroep Overgangsmaatregelen ter bestrijding van de risico’s van de transitie van de jeugdzorg “Verantwoord over de drempel”

Eindrapport van de Werkgroep Overgangsmaatregelen ter bestrijding van de risico’s van de transitie van de jeugdzorg “Verantwoord over de drempel”. kst-31839-217 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 31 839...

2012D26312

Brieven regering

Reactie op de brief van Fier Fryslan d.d. 5 maart 2012 over het actieplan rijksbrede aanpak loverboyproblematiek

Reactie op de brief van Fier Fryslan d.d. 5 maart 2012 over het actieplan rijksbrede aanpak loverboyproblematiek. kst-31839-207 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 31 839 Jeugdzorg Nr. 207...

2012D23487

Brieven regering

Rapport "Op het goede spoor" van de Adviesgroep Beroepsethiek en Tuchtrecht in het kader van het Actieplan Professionalisering in de jeugdzorg

Rapport "Op het goede spoor" van de Adviesgroep Beroepsethiek en Tuchtrecht in het kader van het Actieplan Professionalisering in de jeugdzorg. kst-31839-206 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 31...

2012D22529

Brieven regering

Integrale versie van wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het herstel van enige wetstechnische gebreken en andere wijzigingen van ondergeschikte aard (voorheen wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen (31977)

Integrale versie van wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het herstel van enige wetstechnische gebreken en andere wijzigingen van ondergeschikte aard (voorheen wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband...

2012D22352

Brieven regering

Bevindingen Inspectie Jeugdzorg bij JJC

Bevindingen Inspectie Jeugdzorg bij JJC. kst-31839-203 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 31 839 Jeugdzorg Nr. 203 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter...

2012D22133

Brieven regering

Uitstel reactie op brief van Fier Fryslan m.b.t. het actieplan rijksbrede aanpak loverboyproblematiek

Uitstel reactie op brief van Fier Fryslan m.b.t. het actieplan rijksbrede aanpak loverboyproblematiek. nds-tk-2012D20064 2012D20064 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 mei 2012 In een brief van 15 maart jl...

2012D20064