Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-XII-72 Motie van het lid Grinwis c.s. over de drinkwaterbedrijven dit jaar zo snel mogelijk duidelijkheid geven over de financieringsruimte met ingang van 2025

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36410-VII-51 Motie van het lid Grinwis c.s. over het aanpassen van het Drinkwaterbesluit zodat niet alleen op het dak opgevangen regenwater kan worden gebruikt als huishoudwater

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XII-27 Motie van de leden Grinwis en Tjeerd de Groot over het verminderen van laagwaardig gebruik van drinkwater nadrukkelijk betrekken bij de verdere uitwerking van het industriebeleid

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

27858-587 Motie van het lid Tjeerd de Groot over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden stoppen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen (CD 20/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Water

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30