Brief regering : Ontwerpbesluit Implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering

Download

Indieners

  • Indiener
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit Implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering (Kamerstuk 26485-437)

Indiener M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief commissie aan bewindspersoon

Stuiten voorhangtermijn Ontwerpbesluit Implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering

Indiener A.M. Brood, griffier

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Ontwerpbesluit Implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering (26485-437)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00