Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27858-627 Motie van het lid Akerboom over de NVWA onderzoek laten doen naar alle "kandidaten voor vervanging" van landbouwgiffen

Indiener E.S. Akerboom, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

27858-597 Gewijzigde motie van het lid Vestering c.s. over het gebruik van middelen op basis van giftige niet-toetsbare stoffen verbieden (t.v.v. 27858-593)

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

27858-587 Motie van het lid Tjeerd de Groot over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden stoppen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen (CD 20/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen (CD 10/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:00

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering commissie LNV - VERPLAATST naar 29 mei

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15