Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

33400-XIII-153 Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Akerboom over de intrinsieke waarde van wilde dieren (t.v.v. 33400-XIII-117)

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie

36410-XIV-10 Motie van het lid Tjeerd de Groot over onderzoeken hoe het Aanvalsplan Grutto en het Aanvalsplan Landschap een structurele oplossing kunnen krijgen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

36410-XIV-8 Motie van het lid Akerboom over de essentiƫle rol van grote predatoren in het ecosysteem meenemen in het toekomstbestendig maken van het natuurbeleid

Indiener E.S. Akerboom, Tweede Kamerlid

Motie

35756-13 Motie van de leden Grinwis en Van der Plas over intrekken van de mogelijkheid voor een provinciale ontheffing op het verbod van gebruik van lijm als actieve stof

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-147 Motie van het lid Boswijk c.s. over een werkwijze waarmee boeren terreinbeherende organisaties kunnen ontwikkelen

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

35830-XIV-17 Motie van het lid Boswijk over een voorstel uitwerken voor een derde optie waarbij landbouwgrond in natuurlijk beheer komt

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

33576-232 Motie van het lid Vestering over geen vervuild bouwpuin toestaan voor wandelpaden in natuurgebieden

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Tweeminutendebat Aantal ontwikkelingen op het gebied van soortenbeleid (36200-XIV-123)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Stikstof, NPLG en natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15