Brief regering : Aanvullende artikel 100-bijdrage aan maritieme veiligheid Rode Zee

Download

Indieners

  • Indiener
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken
  • Medeindiener
    G.E.W. van Leeuwen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Medeindiener
    K.H. Ollongren, minister van Defensie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de aanvullende artikel 100-bijdrage aan maritieme veiligheid Rode Zee (Kamerstuk 29521-478) en over de inzet van Zr. MS. Karel Doorman in de Rode Zee (Kamerstuk 29521-479)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister BZ - Inbreng feitelijke vragen Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Motie

27925-697 Motie van de leden Kerstens en Van Ojik over een toetsingskader voor de betrokkenheid van een onafhankelijke partij bij evaluaties

Indiener J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie

27925-699 Motie van het lid Bosman c.s. over standaard een onafhankelijke partij betrekken bij de uitvoering van eindevaluaties

Indiener A. Bosman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

nieuw tijdstip!)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:15

Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 13:00