Brief regering : Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Omtzigt over tien voorstellen ter verbetering van de constitutionele toetsing (Kamerstuk 36344)

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Medeindiener
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36471-8 Motie van het lid Omtzigt c.s. over het instellen van een tijdelijke commissie voor grondrechten en constitutionele toetsing

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-165 Motie van het lid Omtzigt c.s. over de aanpassing van de beperkingssystematiek van de Grondwet meenemen bij de consultatie over wijziging van artikel 120 van de Grondwet

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Constitutionele toetsing (CD 19/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

Debat over de verkiezingsuitslag (debat met de verkenner)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30