Brief regering : Investeringen in ondernemingsklimaat microchipsector

Download

Indieners

 • Indiener
  M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
 • Medeindiener
  H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Medeindiener
  R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Medeindiener
  V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
 • Medeindiener
  M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32637-628 Motie van het lid Zeedijk c.s. over bij "Beethoven" oog hebben voor het op peil brengen en houden van woningvoorraad, sociale cohesie, infrastructuur en faciliteiten

Indiener F.A. Zeedijk, Tweede Kamerlid

Motie

32637-624 Motie van de leden Inge van Dijk en Zeedijk over met grote urgentie een samenhangend pakket voorbereiden voor de verdere ontwikkeling van de halfgeleiderindustrie in Nederland

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Verdienvermogen van Nederland (CD 15/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00