Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Voortgangsrapportage Grensverleggende IT

Technische briefing
Tijd activiteit: 12:15

Derde voortgangsrapportage GrIT

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:06