Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29697-119 Motie van het lid Krul over het Nationaal Keukentafelgesprek organiseren tussen de rijksoverheid en inwoners, in de stad en op het platteland, uit alle regio’s en met verschillende achtergronden

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

29697-137 Gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Bushoff over een rechtvaardigheidsminimum voor de beschikbaarheid van voorzieningen opstellen (t.v.v. 29697-122)

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

29697-134 Motie van de leden Kamminga en Krul over bij de verdere uitwerking van de kabinetsreactie nadrukkelijk investeren in ruimte voor maatwerk

Indiener R.J. Kamminga, Tweede Kamerlid

Motie

29697-135 Motie van de leden Kamminga en Krul over een concreet voorstel bij de verdere opvolging van het rapport dat bij het maken van beleid rekening wordt gehouden met de effecten op de regio

Indiener R.J. Kamminga, Tweede Kamerlid

Motie

29697-116 Motie van de leden Krul en Bushoff over opstellen van kansenagenda’s voor de ontwikkeling van brede welvaart op lange termijn met prioriteit voor de vijf voorbeeldregio’s uit Elke regio telt

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid

Motie

29697-121 Motie van het lid Van der Graaf over een afwegingskader voor de regio zó inrichten dat het geen bureaucratisch monster wordt

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20

Tweeminutendebat Adviesrapport 'Elke regio telt' (CD 25/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regio's en grensoverschrijdende samenwerking

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30