Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie

Aan de voorzitters van de vaste Kamercommissies - Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2023

Indiener J.C. Sneller, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven (Klompézaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Jaarverslag en Slotwet 2023 ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 18:00