Brief regering : Reactie op verzoek commissie over de brief van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel over “Visie Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel op rechtvaardig handels- en landbouwbeleid”

Download

Indieners

  • Indiener
    G.E.W. van Leeuwen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min. BuHa-OS - Inbreng SO brief Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over de brief van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel over 'Visie Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel op rechtvaardig handels- en landbouwbeleid' (Kamerstuk 36180-95)

Indiener J. Thijssen, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Motie

36410-XVII-24 Motie van het lid Kamminga c.s. over onderzoek naar de effecten van invoering van het Mercosur-verdrag op de Nederlandse landbouwsector

Indiener R.J. Kamminga, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Raad Buitenlandse Zaken Handel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30