Brief regering : Toestemming voor deelname aan een technische briefing inzake Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

Download

Indieners

  • Indiener
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Toestemmingsbrief technische briefing Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

Indiener L. Boeve , griffier