Brief regering : Actieagenda productie- en leveringszekerheid munitie en defensiematerieel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Defensie
  • Mede ondertekenaar
    C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-20-2078 Motie van de leden Eerdmans en Tuinman over de Nederlandse defensie-industrie-initiatieven op nationaal niveau ondersteunen

Indiener B.J. Eerdmans, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-2046 Motie van de leden Paternotte en Van Campen over standaardisatie zwaarder meewegen bij de aanschaf van militair materieel

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-2033 Motie van het lid Brekelmans c.s. over een aanjagersrol vervullen bij een plan voor de opschaling van militaire productie in Europese landen

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-2031 Motie van het lid Dassen c.s. over met het bedrijfsleven komen tot het vergroten van de Nederlandse productiecapaciteit op het gebied van elektronische oorlogsvoering

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

36410-X-50 Motie van het lid Podt over het uitwerken van de mogelijkheden van een garantiefonds voor innovaties in de defensie-industrie

Indiener A. Podt, Tweede Kamerlid

Motie

36410-X-26 Motie van de leden Erkens en Tuinman over onderzoeken hoe de Nederlandse industrie meer betrokken kan worden bij zelfstandige en licentieproductie van munitie in Europa

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Personeel/Materieel

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Defensie (36410-X) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de staat van de oorlog in Europa

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 17:00

Debat over de buitengewone Europese Top van 17 en 18 april 2024

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Nederlandse en Europese defensie-industrie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00