Brief regering : Reactie op de aangenomen moties van het lid Beckerman ingediend bij het wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) (Kamerstuk 36387)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36387-22 Motie van het lid Kröger c.s. over de kostensystematiek voor warmteverbruik in huis integraal in kaart brengen

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

36387-38 Motie van het lid Beckerman over tot de invoering van de Wet collectieve warmte streven naar minimaal 50% eigenaarschap van (lokale) overheden voor toekomstige warmtebedrijven

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

36387-35 Motie van het lid Beckerman over bij de uitvoering van de Wgiw het niet-meer-dan-anders principe individueel garanderen

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

36387-36 Motie van het lid Beckerman over samen met warmtebedrijven en corporaties een fonds onderzoeken om het niet-meer-dan-anders principe individueel te garanderen

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

36387-28 Motie van het lid Postma over het Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie in voorhang brengen gelijktijdig met of na de indiening van het wetsvoorstel Wet collectieve warmte

Indiener W.L. Postma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00