Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-VIII-21 Motie van het lid Hagen over een aanpak voor het terugdringen van wachtlijsten in het speciaal onderwijs

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Motie

31839-960 Motie van de leden Ceder en Drost over verkennen welke wetswijzigingen nodig zijn om collectieve zorg in het onderwijs wettelijk te borgen

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31497-462 Gewijzigde motie van de leden Westerveld en De Hoop over bij de verdere uitwerking van de werkagenda inclusief onderwijs gedetailleerd beschrijven hoeveel elke actielijn en maatregel gaat kosten (t.v.v. 31497-454)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31497-460 Motie van het lid Van Meenen over het formuleren van de contouren van een wet inclusief onderwijs

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31497-456 Motie van de leden Kwint en Westerveld over met samenwerkingsverbanden onderzoeken hoe ondersteuningsaanvragen sneller kunnen worden toegekend

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31497-452 Motie van het lid Beertema over expertise, bezwaarprocedures, doorzettingsmacht en een ombudsfunctie onderbrengen binnen de samenwerkingsverbanden

Indiener H.J. Beertema, Tweede Kamerlid

Motie

31497-458 Motie van het lid De Hoop over de oplossingen voor obstakels binnen de financiering van zorg in onderwijstijd verder doortrekken naar de clusters 1 en 2 en het reguliere onderwijs

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

31497-459 Motie van de leden Van Meenen en Paul over onderzoek naar het aanmerken van voltijdhoogbegaafdenonderwijs als speciaal onderwijs

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31497-373 Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over onafhankelijk toezicht op samenwerkingsverbanden

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Passend onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Passend onderwijs (CD 5/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de hervormingsagenda voor de jeugdzorg

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat Onderwijs en Zorg (CD 31/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:40

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Ambtelijke technische briefing over Passend onderwijs (GEANNULEERD)

Technische briefing
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Thuiszitters en thuisonderwijs

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 14:00

Passend onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10