Brief regering : Voortgang Verduurzaming Industrie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32813-1335 Motie van het lid Grinwis c.s. over onderzoeken hoe recyclingcapaciteit die aantoonbaar emissies reduceert versneld kan worden vergund

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36410-XIII-40 Motie van het lid Erkens c.s. over een hardheidsclausule voor de nationale marginale CO2-heffing gericht op vermijdbare uitstoot

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Motie

36410-XIII-64 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een maatwerktraject voor bedrijven uit het zesde cluster

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

36202-109 Motie van de leden Inge van Dijk en Stoffer over bij nieuwe fiscale regelingen rekening houden met het vestigingsklimaat

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de Klimaatnota 2023 en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Verduurzaming industrie (Uitgesteld tot 20 juni)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:30

Verduurzaming industrie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00