Brief regering : KNMI'23-klimaatscenario’s en doorwerking in Rijksbeleid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-XIV-12 Motie van het lid Van Campen c.s. over het breder toestaan van de bevissing van de Amerikaanse rivierkreeft

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

36410-XIV-11 Motie van het lid Van der Plas over de bestrijding van invasieve exoten landelijk aanpakken

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Aantal ontwikkelingen op het gebied van soortenbeleid (36200-XIV-123)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:15

Water - uitgesteld tot na het zomerreces

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30