Brief regering : Stand van zaken moties en toezeggingen toezicht op slachthuizen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-XIV-34 Motie van het lid Graus over one strike out bij dierenmishandeling

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie

33835-219 Motie van het lid Akerboom c.s. over het direct verlagen van de slachtsnelheid als er risicofactoren worden geconstateerd bij de beoordeling van een slachthuis

Indiener E.S. Akerboom, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1246 Motie van de leden Graus en Eerdmans over een roulatiesysteem binnen NVWA-teams om intimidaties en dergelijke te voorkomen

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1254 Motie van het lid Van der Plas over een toetsingskader voor de slachtsnelheid instellen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1242 Motie van het lid Tjeerd de Groot over de bandsnelheid van alle slachthuizen re-evalueren

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (CD 31/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (36410-XIV) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15