Brief regering : Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 22 april 2024

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

21501-20-2064 Gewijzigde motie van de leden Koekkoek en Dassen over een pakket aan maatregelen teneinde de situatie omtrent de Russische schaduwvloot in Zeeland aan te pakken (t.v.v. 21501-20-2045)

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-2027 Motie van het lid Piri c.s. over sanctieomzeiling via de Euraziatische Economische Unie steviger aanpakken

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de staat van de oorlog in Europa

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

nieuw tijdstip!)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:15

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 april 2024

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00