Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27625-615 Motie van de leden Grinwis en Geurts over voorkomen dat we bestemmingsplannen vaststellen of woningbouwprojectenbesluiten nemen waar we spijt van krijgen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Water en Bodem sturend

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Water

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30