Brief regering : Verslag informele Visserijraad 24-25 maart 2024 en Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-XIV-83 Motie van de leden Van der Plas en Pierik over streven naar een herziening van het Europees beleid om ruimte te bieden voor pulsvisserij

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

36410-XVII-26 Motie van de leden Hirsch en Teunissen over binnen UPOV pleiten voor een uitzonderingspositie van kleinschalige en zelfvoorzienende boeren

Indiener D.H. Hirsch, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1488 Motie van het lid Van der Plas over in beeld brengen wat de lekkage van emissies is voor de belangrijkste Nederlandse landbouwexportproducten

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 26 september 2022 (overige vragen) (21 501-32, nr. 1460)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Tuinbouw, Visserij en Biotechnologie (CD 8/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:36

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Landbouw- en Visserijraad (30 april)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Landbouw- en Visserijraad (29/30 april) - OMGEZET IN SO inbrengtermijn 22/4

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00