Brief regering : Staatsexamen voortgezet onderwijs en normering centrale examens 2024

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-VIII-83 Motie van het lid Ceder c.s. over de mogelijkheid van vakcertificaten voor leerlingen in het reguliere onderwijs die hier baat bij hebben

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

36410-VIII-88 Motie van het lid Beckerman over het gelijktijdig bekendmaken van de resultaten van de schriftelijke examens van zowel staatsexamenkandidaten als overige kandidaten

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-192 Motie van het lid Westerveld c.s. over herkansingsmogelijkheden voor certificaten in het vso

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Onderwijs en corona po/vo (AO d.d. 17/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36 410-VIII) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Staatsexamen voortgezet onderwijs en normering centrale examens 2024

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00