Brief regering : Appreciatie motie van het lid Bikker c.s. over een wettelijke borging van Friestalig media-aanbod (Kamerstuk 36410-VII-98)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.Q. Gräper-van Koolwijk, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-VII-98 Motie van het lid Bikker c.s. over een wettelijke borging van Friestalig media-aanbod

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Voortgang proces BFTK 2024-2028 (36410-VII-93)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Media

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35