Brief regering : Financiering Middenhuur woningcorporaties

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32847-1139 Motie van het lid De Hoop over informeren over hoe woningcorporaties hun rol beter kunnen pakken bij de realisatie van betaalbare middenhuurwoningen

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

32847-1148 Motie van de leden Stoffer en Flach over zich in Europees verband blijven inspannen voor het versoepelen van de voorwaarden voor het bouwen van middenhuurwoningen door woningcorporaties

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

32847-1138 Motie van de leden De Hoop en Welzijn over onderzoeken of woningcorporaties voorrang kunnen krijgen bij de aankoop van woningen die beleggers van de hand doen

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Staat van de volkshuisvesting (CD 31/1)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30