Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-IV-22 Motie van het lid Wuite over het aanstellen van een jongerenvertegenwoordiger Caribische Zaken

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid

Motie

36410-IV-24 Motie van het lid Van den Berg c.s. over een voorstel over het versterken van de coördinerende rol van BZK

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

36200-IV-97 Motie van het lid Wuite over een overzicht van welke Nederlandse regelgeving van toepassing is op de drie bijzondere gemeenten

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36360-IV-12 Gewijzigde motie van de leden Van den Berg en Wuite over een plan van aanpak om meer overzicht te krijgen over de bijzondere uitkeringen van andere departementen en hoe deze structureel gemaakt kunnen worden (t.v.v. 36360-IV-11)

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat Comply or explain (CD 28/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Verzameldebat BES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00