Brief regering : Uitkomst verwervingsvoorbereidingsfase vervanging onderzeebootcapaciteit

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake Uitkomst verwervingsvoorbereidingsfase vervanging onderzeebootcapaciteit (Kamerstuk 34225-52)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan staatssecretaris Defensie - Feitelijke vragen uitkomst verwervingsvoorbereidingsfase vervanging onderzeebootcapaciteit

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Motie

36200-X-41 Motie van het lid Stoffer c.s. over de ICA conditioneel maken voor de gunning en meewegen in de besluitvorming

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Defensie (36200-X) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Vervanging onderzeeboten capaciteit

Technische briefing
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Auditdienst Rijk inzake Vervanging Onderzeeboten

Technische briefing
Tijd activiteit: 11:30

Uitkomst verwervingsvoorbereidingsfase vervanging onderzeebootcapaciteit

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Algemene Rekenkamer inzake Vervanging onderzeebootcapaciteit

Technische briefing
Tijd activiteit: 13:00

Vervanging Onderzeebootcapaciteit

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00