Brief regering : Ontwikkelingen mestmarkt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

30252-141 Motie van het lid Van Campen c.s. over voor 1 maart een plan van aanpak maken om een mogelijke mestcrisis het hoofd te bieden

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het landbouw- en natuurbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Enkele Kamerbrieven over de mestcrisis

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Mestbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30