Brief regering : Eerste halfjaarrapportage kwartiermaker Belangenbehartiger belastingplichtigen en toeslaggerechtigden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën
  • Mede ondertekenaar
    A. (Aukje) de Vries, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Belastingdienst

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35