Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-XVI-15 Motie van de leden Dijk en Paulusma over onderzoek mogelijk maken naar nieuwe vormen van xenotransplantatie

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

27565-190 Motie van het lid Rudmer Heerema over de gevolgen van het Alcoholbesluit het komend jaar monitoren

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

29689-1232 Motie van de leden Van den Berg en Agema over zorgen dat zorgverzekeraars ook kleine zorgaanbieders een contract aanbieden

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

36410-57 Motie van het lid Den Haan over middelen reserveren opdat het nummer 113 gratis kan worden gemaakt

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

36410-19 Motie van de leden Marijnissen en Bikker over zorgen dat binnen de huisartsenzorg eigenaarschap van private equitypartijen tot het verleden gaat behoren

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

29689-1209 Motie van de leden Van den Berg en Agema over komen tot eenduidigheid in de vraagstelling aan zorgaanbieders en één portaal voor aanlevering

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

29689-1207 Motie van de leden Van den Berg en Tielen over verder onderzoek naar het verhogen van de bagatelbepaling

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

23235-227 Motie van het lid Den Haan over het betrekken van kleine thuiszorgorganisaties in samenwerkingsverbanden

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

23235-233 Motie van het lid Werner over onderzoeken welke expertise de wijkverpleegkundige kan inbrengen om het "kantelpunt" tussen thuis en opname verpleeghuis beter in te schatten

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie

36360-XVI-17 Motie van de leden Van den Berg en Dijk over onderzoeken in hoeverre de opkomst van private-equitypartijen in de zorg de publieke waarden van zorg en ondersteuning bedreigt

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

25424-663 Gewijzigde motie van het lid Den Haan over het gratis maken van telefoonnummer 113 (t.v.v. 25424-656)

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

25424-657 Motie van het lid Den Haan over medewerkers van financiële uitvoeringsorganisaties met klantcontact standaard leren suïcidale gedachten te herkennen

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

24077-516 Motie van het lid Mohandis over onderzoek naar drempels voor huisartsen om de expertise van een verslavingsarts KNMG in te schakelen

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Motie

32793-669 Motie van de leden Ceder en Kuik over het ontmoedigen van het roken van hasj/marihuana

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-186 Motie van het lid Paulusma over in 2023 een publiekscampagne houden waarin de burger wordt meegenomen in hoe de zorg wordt vormgegeven en waarom

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-189 Motie van het lid Tielen over expliciet maken hoe secundaire preventie een plek heeft in het preventiebeleid en mensen helpen zelf een rol te nemen in die vorm van preventie

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-185 Motie van de leden Paulusma en Van Weyenberg over het actualiseren van Zorgkeuzes in Kaart en hierin de resultaten van de technische werkgroep macrobeheersing zorguitgaven meenemen

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Motie

35882-6 Motie van de leden Werner en Sahla over onderzoek naar het gratis aanbieden van mondzorg door studenten tandheelkunde

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

24077-481 Gewijzigde motie van het lid Bikker c.s. over onderzoek naar kanalen waarlangs jongeren aan synthetische drugs komen (t.v.v. 24077-477)

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

35655-7 Motie van het lid Renkema over een wenselijke infrastructuur voor de publieke gezondheidszorg

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie

32864-8 Motie van het lid Van den Berg over monitoren dat een umc basiszorgpatiënten verwijst naar een algemeen ziekenhuis

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Leefstijlpreventie (CD 14/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Wijkverpleging (CD 11/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Zorgverzekeringsstelsel (CD 21/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:20

Tweeminutendebat Prijsonderhandelingen Trodelvy (29477-834)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:50

Tweeminutendebat Eerstelijnszorg (CD 5/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg (CD 27/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30