Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-VIII-21 Motie van het lid Hagen over een aanpak voor het terugdringen van wachtlijsten in het speciaal onderwijs

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Motie

31839-978 Motie van het lid Maeijer over vaart maken met het standaardiseren van systemen en het terugdringen van productcodes

Indiener V. Maeijer, Tweede Kamerlid

Motie

31839-976 Motie van de leden Westerveld en Raemakers over in de AMvB opnemen dat gemeenten in hun verordening aandacht besteden aan de wijze waarop tariefdifferentiatie wordt bevorderd

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31839-980 Motie van het lid Raemakers over het kennis- en informatiepunt van de Jeugdautoriteit vragen om in beeld te brengen welke handvatten nodig zijn voor de ontwikkeling van tarieven

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31839-966 Gewijzigde motie van de leden Kwint en Peters over zorgen dat private-equitypartijen, excessieve winstuitkeringen en winstuitkeringen aan derden binnen de jeugdzorg tot het verleden gaan behoren (t.v.v. 31839-959)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31839-958 Motie van de leden Den Haan en Raemakers over een plan om organisaties van ervaringsdeskundigen en jongeren te betrekken bij de uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

31839-961 Motie van de leden Raemakers en Den Haan over de 18-min/18-plusproblematiek een aanvullend onderdeel laten zijn van de hervormingsagenda

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

31839-951 Motie van het lid Mohandis c.s. over in samenspraak met de Kamer zorgen dat de wet- en regelgeving voor reële tarieven met tariefdifferentiatie begin 2024 van kracht is

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Motie

31839-956 Motie van het lid Den Haan c.s. over overleg over oplossingsrichtingen voor de vergoeding van kinderopvang voor pleegouders

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

31839-952 Motie van het lid Mohandis c.s. over het werken in loondienst aantrekkelijker maken en oneigenlijk zzp-schap terugdringen

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Motie

31839-962 Motie van het lid Van der Staaij c.s. over de versterking van pleegzorg en andere gezinsgerichte en kleinschalige oplossingen meenemen bij de uitvoering van de hervormingsagenda

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

29544-1181 Motie van het lid Palland over een integrale jongvolwassenenstrategie om de trend van het uitgesteld leven te keren

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

36234-9 Motie van de leden Van der Laan en Van der Werf over versterking van de signaleringsfunctie van consultatiebureaus en het handelingsperspectief van jgz-professionals bij vermoedens van seksueel geweld

Indiener J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid

Motie

35942-24 Motie van de leden Kwint en Westerveld over het concretiseren van het nee-tenzijprincipe bij de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35942-27 Motie van het lid Verkuijlen c.s. over nadere regels over de veiligheid van hulpverleners en jeugdigen in gesloten accommodaties

Indiener R. Verkuijlen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-134 Motie van het lid Raemakers c.s. over een platform vanwaar jongeren doorverwezen kunnen worden naar de juiste hulporganisatie

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-50 Motie van de leden Tielen en Van den Berg over met de minister van OCW spreken over oplossingsrichtingen om het tekort aan tandartsen op te lossen

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

31839-895 Motie van de leden Raemakers en Peters over wetgeving voor de vorming van regionale veiligheidsteams in de jeugdbeschermingsketen

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

35833-22 Motie van de leden Raemakers en Ceder over een evaluatie van de bestuurlijke akkoorden over pleegzorg en gezinshuizen

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

31839-794 Motie van het lid Raemakers over het onderzoeken van een fusie van de Raad voor de Kinderbescherming, de gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Debat over de hervormingsagenda voor de jeugdzorg

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat Voorhang ontwerpbesluit reële prijzen Jeugdwet (31839-971)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:31

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25