Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-2087 Motie van het lid Westerveld c.s. over een evaluatie van de epidemiologische effecten van individuele coronamaatregelen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

25295-2082 Motie van het lid Agema c.s. over de coronamaatregelen afzonderlijk evalueren op hun effectiviteit

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

25295-2066 Motie van de leden Drost en Van den Berg over de adviezen om thuis te blijven bij klachten veel actiever uitdragen

Indiener N. Drost, Tweede Kamerlid

Motie

25295-2009 Motie van de leden Gündogan en Westerveld over een onderzoek naar de effecten van een één week snellere invoering van het eerste maatregelenpakket

Indiener N. Gündogan, Tweede Kamerlid

Motie

21501-31-659 Motie van het lid Omtzigt over de resultaten van de publieke consultatie over het Europese coronatoegangsbewijs zo spoedig mogelijk aan de Kamer doen toekomen

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3330 Motie van de leden Bikker en Van den Berg over op tijd definiëren wat onder het begrip "noodzaak" wordt verstaan

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat EU voorstel Digitaal Covid Certificaat (CD 9/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Tweeminutendebat EU-Gezondheidsraad 29 maart 2022

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus/pandemische paraatheid (CD 10/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15