Brief regering : Landelijke, gezamenlijke beleidslijn Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

Download

Indieners

  • Indiener
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29383-377 Motie van het lid Bontenbal c.s. over een landelijke beleidslijn om nieuwe grootschalige distributiecentra op ongewenste plekken te voorkomen

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Ruimtelijke Ordening (CD d.d. 14/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Verdienvermogen van Nederland

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35