Brief regering : Voortgang versterking toezicht in het funderend onderwijs

Download

Indieners

  • Indiener
    M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over o.a. voortgang versterking toezicht in het funderend onderwijs (Kamerstuk 31293-707)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

36200-VIII-190 Motie van het lid Kwint over de mogelijkheden verkennen om scholen niet langer af te rekenen op zittenblijvers en op- en afstroom van leerlingen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-188 Motie van het lid Van Meenen over de predicaten "goed" en "excellent" afschaffen in het inspectiekader

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-70 Motie van het lid Beertema over onderzoeken hoe het primaat van de politiek hersteld kan worden en de voor- en nadelen van lumpsumfinanciering kritisch bezien

Indiener H.J. Beertema, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aansluitend: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36200-VIII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs (CD 14/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Voortgang versterking toezicht in het funderend onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00