Brief regering : Kabinetsreactie op sommatie Greenpeace en zeven inwoners van Bonaire over de gevolgen van klimaatverandering voor Bonaire

Download

Indieners

  • Indiener
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas. BZK - Verzoek brief over gevolgen van schikking met Venezuela inzake Isla-raffinaderij

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Klimaat Caribisch deel Koninkrijk

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30