Brief regering : Verkooppunten tabak, leeftijdsgrens en motie snus

Download

Indieners

  • Indiener
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32793-658 Motie van de leden Kuik en Van Esch over een vergunningplicht voor verkooppunten van tabak waarbij de gemeente een maximumaantal verkooppunten per wijk kan hanteren

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

32793-667 Motie van het lid Mohandis c.s. over een optionele bevoegdheid voor gemeenten om de vestiging van nieuwe tabakszaken te beperken

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-XVI-118 Gewijzigde motie van het lid Van Baarle c.s. over een actief ontmoedigingsbeleid om de populariteit van snus in te dammen (t.v.v. 36200-XVI-90)

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35665-9 Motie van het lid Kuik c.s. over nicotinezakjes zonder tabak onder de Tabaks- en rookwarenwet brengen

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Leefstijlpreventie (CD 14/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Leefstijlpreventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:58