Brief regering : Detailplanning actieplan Taskforce Verbetering Financieel beheer voortgang september 2023

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van Financiën - Verzoek om ontbrekende interim-auditrapporten van de Auditdienst Rijk per ommegaande aan de Kamer te doen toekomen

Indiener M. Schukkink, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven (Troelstrazaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Taskforce verbetering financieel beheer

Technische briefing
Tijd activiteit: 12:00

Brieven inzake begroten en verantwoorden

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00