Brief regering : Voortgang moties mkb-keurmerk en een structurele cyberoefenagenda voor niet-vitale bedrijven

Download

Indieners

  • Indiener
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-VII-60 Motie van het lid Rajkowski c.s. over een eenduidig mkb-keurmerk om mkb'ers beter te ondersteunen bij hun cybersecuritybeleid

Indiener Q.M. Rajkowski, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-61 Motie van het lid Rajkowski c.s. over het ontwikkelen van een structurele cyberoefenagenda

Indiener Q.M. Rajkowski, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:46

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Online veiligheid en cybersecurity

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35