Brief regering : Stand van zaken herziening financieringsstelsel kinderopvang

Download

Indieners

 • Indiener
  C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Medeindiener
  A. de Vries, staatssecretaris van Financiƫn
 • Medeindiener
  M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
 • Medeindiener
  R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31322-499 Motie van het lid Palland c.s. over bezien of de opvang van alle peuters van 2 tot 4 jaar voor twee dagen in de week kan worden gerealiseerd met een algemeen toegangsrecht

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-92 Motie van de leden De Hoop en Sylvana Simons over een voorstel voor de kinderopvang waarin ook het belang van het kind wordt meegenomen, zowel in didactief perspectief als in het kader van kansengelijkheid

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aansluitend: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36200-VIII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Kinderopvang (CD 10/5 en 16/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Kinderopvang

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35