Brief regering : Onderzoeksrapport ' Paal en Perk stellen aan protestacties bij (privé)woningen van politici en andere personen'

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

36062-15 Gewijzigde motie van de leden Sneller en Van der Werf over strenger aanpakken of verbieden van het ongewenst en onaangekondigd thuis bezoeken van politici vanwege hun politieke overtuigingen t.v.v. 36062, nr. 9

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het demonstratierecht in Nederland

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Debat over het demonstratierecht in Nederland

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30