Brief regering : Wolvenbeleid

Download

Indieners

  • Indiener
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33576-338 Motie van het lid Van der Plas over het niet heilig verklaren van de beschermstatus van de wolf

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-69 Motie van het lid Vestering c.s. over een actieve inzet voor het beschermen van de wolf

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Natuur (CD 9/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stikstof, NPLG en natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40