Brief regering : Kabinetsreactie op het adviesrapport 'Elke regio telt!'

Download

Indieners

  • Indiener
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29697-140 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over Adviesrapport 'Elke regio telt!'

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Motie

36350-17 Motie van de leden Slootweg en Kuiken over concrete maatregelen om de bereikbaarheid van de regio te behouden en te verbeteren

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Motie

36360-8 Motie van de leden Slootweg en Grinwis over een jaarlijkse kabinetsreactie op de regionale Monitor Brede Welvaart

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31288-1050 Gewijzigde motie van de leden Bisschop en Peters over de toekomstverkenning hoger onderwijs toetsen op het bijdragen aan de ontwikkeling van regio’s buiten de stedelijke gebieden (t.v.v. 31288-1046)

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

29385-130 Motie van het lid Krul c.s. over uitgewerkte bereikbaarheidsnormen hanteren bij het afwegingskader van het Mobiliteitsfonds en het MIRT

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid

Motie

29385-126 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over voldoende concrete reistijdgrenzen of reistijdnormen voor voorzieningen

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

29398-1047 Motie van de leden Krul en Van der Graaf over de maatschappelijke kosten-batenanalyse niet meer gebruiken als enige besluitvormingsinstrument in het infrastructuurbeleid

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIII-55 Motie van het lid Amhaouch c.s. over het opstellen van een meerjarenplan voor de ROM's

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het rapport ‘Elke regio telt’

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Verkeersveiligheid en wegen (CD 6/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Strategische keuzes bereikbaarheid (CD 30/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Verantwoordingsdebat over het jaar 2022

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Adviesrapport 'Elke regio telt!'

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50