Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26643-1149 Verzamelbrief Digitalisering maart 2024

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

36360-VI-14 Motie van het lid Dekker-Abdulaziz over alle nieuwe hoogrisicoalgoritmes opnemen in het Algoritmeregister en die onderwerpen aan een mensenrechtentoets

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

26643-1003 Gewijzigde motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Rajkowski over een integrale visie op nieuwe AI-producten (t.v.v. 26643-998)

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid

Motie

26643-995 Motie van het lid Kathmann c.s. over onderzoeken in hoeverre de inzet van expertteams die volledige inzage hebben in een algoritme, succesvol kan zijn in het bestrijden van discriminerende algoritmes

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Motie

29279-759 Motie van het lid Van Baarle over een protocol over hoe te handelen bij geconstateerde bevooroordeeldheid of discriminatie in overheidshandelen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

26643-871 Motie van de leden Leijten en Ceder over een duidelijk waardenkader met betrekking tot de inzet, regulering en toepassing van digitale technologie door de overheid

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

30950-306 Motie van het lid Koekkoek over maatregelen ter toetsing van algoritmen en IT-systemen op discriminerende effecten voorafgaand aan ingebruikneming daarvan

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid

Motie

26643-829 Motie van het lid Van Baarle c.s. over het actief verspreiden van de kennis van de handreiking non-discriminatie by design onder private partijen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

26643-835 Motie van de leden Bouchallikh en Dekker-Abdulaziz over verplichte impactassessments voorafgaand aan het inzetten van algoritmen voor evaluaties van of beslissingen over mensen

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VII-39 Motie van het lid Van Baarle c.s. over onderzoeken in hoeverre de handreiking non-discriminatie by design bekend is bij overheidsdiensten

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VII-26 Motie van het lid Dassen c.s. over het gebruik van het algoritmeregister voor overheden verplicht stellen

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale identiteit (CD d.d. 22/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Debat over de aanpak van discriminatie en racisme

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:07

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat op hoofdlijnen over digitale zaken

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de Staat van de rechtsstaat

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:20

Tweeminutendebat Inzet algoritmes en data ethiek binnen de rijksoverheid (CD 15/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Inzet algoritmes en data-ethiek

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00