Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32813-1181 Motie van de leden Boulakjar en Boucke over het verplicht plaatsen van zonnepanelen boven daarvoor geschikte grote parkeerterreinen opnemen in wet- en regelgeving

Indiener F. Boulakjar, Tweede Kamerlid

Motie

35594-37 Motie van het lid Erkens over onderzoeken hoe beleid kan stimuleren dat er meer zonnepanelen worden geproduceerd in Nederland en Europa

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Motie

35594-47 Motie van de leden Bontenbal en Van der Plas over beter inzichtelijk maken voor huishoudens hoe met zon op dak opgewekte energie ingezet kan worden voor eigen verbruik

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIII-44 Motie van de leden Romke de Jong en Rahimi over met verzekeraars om tafel gaan om te kijken naar knelpunten bij het verzekeren van zonnepanelen op bedrijfsdaken

Indiener R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat Klimaat en Energie (algemeen) (CD 15/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Klimaat & energie (algemeen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30