Brief regering : Diverse onderwerpen migratiebeleid

Download

Indieners

  • Indiener
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

19637-3089 Motie van het lid Podt over het ieder kwartaal aan de Kamer rapporteren over de stand van zaken ten aanzien van de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Indiener A. Podt, Tweede Kamerlid

Motie

19637-3027 Motie van de leden Brekelmans en Peters over op korte termijn de landeninformatie over Algerije actualiseren

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VI-34 Motie van het lid Ceder over duidelijk maken hoe en met welke middelen stabiele opvang komend jaar wordt gerealiseerd

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

19637-2798 Motie van het lid Bisschop over inventariseren welke investeringen noodzakelijk zijn om te komen tot een robuuste en wendbare asielketen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de huisvesting van statushouders

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begrotingsdeel migratie (voortzetting)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:30

Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 19/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:30

Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 23/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Vreemdelingen- en asielbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20