Brief regering : Stand van zaken ontwikkelingen bevolkingsonderzoek borstkanker

Download

Indieners

  • Indiener
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32793-680 Motie van het lid Agema over onderzoek naar de dalende trend in de deelname aan bevolkingsonderzoek naar kanker

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

32793-618 Motie van de leden Mohandis en Westerveld over de CEM zo snel mogelijk aanbieden

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie (CD 7/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:25

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Tweeminutendebat Medische preventie (CD 16/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30